Mètode Tomatis per a músics i cantants Barcelona, Tarragona, Granollers i Sitges2019-07-31T09:33:08+02:00

Método Tomatis® para músicos y cantantes

La herramienta complementaria para facilitar el trabajo de distintos profesionales del mundo de la música.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ
Tomatis per músics i cantants

PROFESSIONALS DE LA MÚSICA

En millorar les habilitats auditives, s’aconsegueix un major domini de la veu o l’instrument

La recerca del Dr. Alfred A. Tomatis ens mostra el paper tan important que exerceix l’oïda en el control de la fonació, la imatge corporal i el control motor. Com a part del seu treball, el Dr. Tomatis va investigar la influència que tenen certes modificacions auditives sobre la qualitat de la veu dels cantants i sobre l’execució instrumental dels músics.El virtuós, el que domina perfectament la seva veu o instrument musical, sap com controlar amb el màxim de precisió tots els paràmetres de la peça musical que està executant. Amb aquests antecedents, el Dr. Tomatis va demostrar que en millorar les habilitats auditives de l’executant, específicament el seu automonitoreig a través del procés d’escoltar, aconsegueix un major domini de la seva veu o instrument. D’aquesta manera, a través del Mètode Tomatis, els cantants i músics augmenten la seva capacitat per a escoltar i això condueix a una millor execució, aconsegueixen l'”oïda harmònica” i són capaces de reproduir tots els sons audibles.En conèixer com funciona l’oïda com a instrument de control del flux de so, en ser conscients de les deficiències que sovint impedeixen aquesta funció, i en utilitzar les tècniques desenvolupades per Tomatis, és possible retornar-li a l’oïda la seva eficàcia intrínseca.En els seus 40 anys de recerca, Tomatis sempre va tenir una predilecció particular per aplicar les seves troballes a l’esfera de la música. De fet, el Mètode es va originar per a tractar als cantants. Com a especialista de l’oïda, nas i gola, el Dr. Tomatis ha tractat personalment als virtuosos més grans del món, entre altres a María Callas. Un dels seus llibres s’intitula L’Bandegi et la Box (L’Oïda i La Veu)Un dels descobriments més singulars de Tomatis és la teoria del que es coneix com a “oïda musical”, empíricament sí que existeix i té una corba específica ascendent de resposta. Aquest és l’oïda de la diva, o del monjo -sempre que cantin correctament. És precisament el tipus d’oïda que es necessita per a dominar qualsevol instrument.Gairebé igualment notable és la descripció que va fer Tomatis de la relació de l’oïda amb la resta del cos. Pel fet que està connectat amb el nervi vital neumogàstric (vague), l’oïda té a veure amb gairebé tot el que sentim -des del pessigolleig a la gola o “papallones” a l’estómac -fins als batecs del cor i la respiració.En la pràctica, el Mètode Tomatis li dóna molta importància a les “postures específiques per a escoltar”, tant per a rebre com per a emetre el so. És una manera efectiva d’aconseguir un to millor.En aquest treball, originalment presentat el 1976 al South African Association of Music Teachers, (Associació Sud-africana de Mestres de Música), Paul Madaule diu sobre l’afirmació de Tomatis que “és l’oïda el que canta”. Desenvolupa i li dóna bases teòriques a alguns aspectes del Mètode”.
Per Paul Madaule, L.ps.

L'oïda musical

Aquest tipus de destresa es deu al que Tomatis va descriure com “l’oïda musical.” Una oïda musical ha de ser capaç d’entonar-se amb tot l’espectre de sons. Ha de saber com percebre i analitzar cadascuna de les parts de l’espectre de freqüències amb el màxim de velocitat i precisió. El rang crític per a la musicalitat és el d’una amplitud de banda localitzada entre 500Hz i 4000Hz, formant una corba de resposta a la qual Tomatis li va assignar característiques precises.

Aquestes funcions de l’oïda que es completen estretament, constitueixen l’acte d’escoltar. El mal funcionament d’un o de varis d’aquests paràmetres provoca una falta d’harmonia que es tradueix en una deterioració de l’audició i conseqüentment, en una musicalitat deficient.

Segons Tomatis, els problemes d’escolta, que no siguin el resultat d’alguna lesió orgànica, generalment són d’origen psicològic. Heus aquí la seva hipòtesi. En una etapa molt primerenca de la vida del subjecte, degué ocórrer un rebuig al llenguatge oral. Una manera de rebutjar aquesta informació és la de tancar l’oïda. Aquest “tancament” sí que és possible; es manifesta a nivell fisiològic per una relaxació dels músculs de l’oïda mitjana. Aquest estat de flaccidesa, semblança àdhuc “parpelleig” de l’oïda impedeix considerablement el pas del so. Desafortunadament, és més fàcil per a l’oïda obrir-se de nou que per a l’ull. Si els músculs de l’oïda mitjana estan inactius durant massa temps, perden la seva tonicitat. Els sons seran incorrectament percebuts i, per tant, incorrectament analitzats. En altres paraules, s’impedeix el procés d’escolta.

La recerca del Dr. Alfred A. Tomatis ens mostra el paper tan important que exerceix l’oïda en el control de la fonació, la imatge corporal i el control motor. Com a part del seu treball, el Dr. Tomatis va investigar la influència que tenen certes modificacions auditives sobre la qualitat de la veu dels cantants i sobre l’execució instrumental dels músics.El virtuós, el que domina perfectament la seva veu o instrument musical, sap com controlar amb el màxim de precisió tots els paràmetres de la peça musical que està executant. Amb aquests antecedents, el Dr. Tomatis va demostrar que en millorar les habilitats auditives de l’executant, específicament el seu automonitoreig a través del procés d’escoltar, aconsegueix un major domini de la seva veu o instrument. D’aquesta manera, a través del Mètode Tomatis, els cantants i músics augmenten la seva capacitat per a escoltar i això condueix a una millor execució, aconsegueixen l'”oïda harmònica” i són capaces de reproduir tots els sons audibles.En conèixer com funciona l’oïda com a instrument de control del flux de so, en ser conscients de les deficiències que sovint impedeixen aquesta funció, i en utilitzar les tècniques desenvolupades per Tomatis, és possible retornar-li a l’oïda la seva eficàcia intrínseca.En els seus 40 anys de recerca, Tomatis sempre va tenir una predilecció particular per aplicar les seves troballes a l’esfera de la música. De fet, el Mètode es va originar per a tractar als cantants. Com a especialista de l’oïda, nas i gola, el Dr. Tomatis ha tractat personalment als virtuosos més grans del món, entre altres a María Callas. Un dels seus llibres s’intitula L’Bandegi et la Box (L’Oïda i La Veu)Un dels descobriments més singulars de Tomatis és la teoria del que es coneix com a “oïda musical”, empíricament sí que existeix i té una corba específica ascendent de resposta. Aquest és l’oïda de la diva, o del monjo -sempre que cantin correctament. És precisament el tipus d’oïda que es necessita per a dominar qualsevol instrument.Gairebé igualment notable és la descripció que va fer Tomatis de la relació de l’oïda amb la resta del cos. Pel fet que està connectat amb el nervi vital neumogàstric (vague), l’oïda té a veure amb gairebé tot el que sentim -des del pessigolleig a la gola o “papallones” a l’estómac -fins als batecs del cor i la respiració.En la pràctica, el Mètode Tomatis li dóna molta importància a les “postures específiques per a escoltar”, tant per a rebre com per a emetre el so. És una manera efectiva d’aconseguir un to millor.En aquest treball, originalment presentat el 1976 al South African Association of Music Teachers, (Associació Sud-africana de Mestres de Música), Paul Madaule diu sobre l’afirmació de Tomatis que “és l’oïda el que canta”. Desenvolupa i li dóna bases teòriques a alguns aspectes del Mètode”.
Per Paul Madaule, L.ps.

L'oïda musical

Aquest tipus de destresa es deu al que Tomatis va descriure com “l’oïda musical.” Una oïda musical ha de ser capaç d’entonar-se amb tot l’espectre de sons. Ha de saber com percebre i analitzar cadascuna de les parts de l’espectre de freqüències amb el màxim de velocitat i precisió. El rang crític per a la musicalitat és el d’una amplitud de banda localitzada entre 500Hz i 4000Hz, formant una corba de resposta a la qual Tomatis li va assignar característiques precises.

Aquestes funcions de l’oïda que es completen estretament, constitueixen l’acte d’escoltar. El mal funcionament d’un o de varis d’aquests paràmetres provoca una falta d’harmonia que es tradueix en una deterioració de l’audició i conseqüentment, en una musicalitat deficient.

Segons Tomatis, els problemes d’escolta, que no siguin el resultat d’alguna lesió orgànica, generalment són d’origen psicològic. Heus aquí la seva hipòtesi. En una etapa molt primerenca de la vida del subjecte, degué ocórrer un rebuig al llenguatge oral. Una manera de rebutjar aquesta informació és la de tancar l’oïda. Aquest “tancament” sí que és possible; es manifesta a nivell fisiològic per una relaxació dels músculs de l’oïda mitjana. Aquest estat de flaccidesa, semblança àdhuc “parpelleig” de l’oïda impedeix considerablement el pas del so. Desafortunadament, és més fàcil per a l’oïda obrir-se de nou que per a l’ull. Si els músculs de l’oïda mitjana estan inactius durant massa temps, perden la seva tonicitat. Els sons seran incorrectament percebuts i, per tant, incorrectament analitzats. En altres paraules, s’impedeix el procés d’escolta.

Principals dificultats que solen presentar-se a les aules i escenaris

El Mètode Tomatis actua en els trastorns de la comunicació que involucren principalment, la parla i el llenguatge i les alteracions de la veu i l’audició, a més de la espacialización i lateralitat auditiva. Les dificultats més esteses entre els professionals de la música són:

 • Identificació i afinació incorrecta de sons.

 • Dificultats rítmiques i de pulsació.

 • Disfuncions de la veu a nivell tímbric, volum, projecció, afonies.

 • Memòria musical.

 • Dificultats de pronunciació en alguns idiomes.

 • Problemes posturals relacionats amb l’escolta i la veu.

 • Problemes emocionals que afecten l’activitat artística.

Beneficis del Mètode Tomatis® per a músics i cantants

En l’aplicació del programa del Mètode Tomatis® en l’àmbit de l’escolta i la veu nombrosos estudis ratifiquen els beneficis del Mètode Tomatis per a professionals de la música:

 • Millora en la reproducció de sons, afinació i projecció vocal.

 • Millor estabilitat rítmica, control del tempo.

 • Recuperació del mordent i color de la veu.

 • Augment de l’articulació i pronunciació de llengües estrangeres.

 • Increment de la memòria musical.

 • Postures i gestos corporals més relaxats, dominats i conscients.

 • Millora de la capacitat de gestió de les emocions en l’escenari.

El Mètode Tomatis és una eina complementària per a facilitar el treball de diferents professionals del món de la música i que pot utilitzar-se per a treballar específicament dificultats, provocades per distorsions de l’escolta, que dificulten un avanç en processos d’estudi o en actuacions posteriors sobre professionals en actiu que puntualment puguin necessitar una “afinació” de la seva oïda/veu que per diferents raons (físiques o emocionals) poden haver-se vist alterades.

Demana la teva visita per a provar el Mètode Tomatis®

Si desitja beneficiar-se dels efectes del Mètode Tomatis®, si us plau enviï les seves preguntes per a poder ajudar-lo i concretar una visita amb la consultora Tomatis®.