Mètode Tomatis per bebès a Barcelona, Tarragona, Granollers i Sitges2019-07-29T11:57:22+02:00

Mètode Tomatis® per bebès

Estimula el seu cervell gràcies a la música.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ
Mètode Tomatis per bebès

NENS DE 0-3 ANYS AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE

El treball amb el Mètode Tomatis® pot evitar i solucionar molts problemes d’aprenentatge durant el seu creixement.

Tant aviat com als jardins d’infància o guarderies els nens comencen a mostrar indicis de certa dificultat, generalment s’intenta resoldre la dificultat amb tutories o pensant que és qüestió de maduresa i que eventualment el nen superarà la dificultat. No obstant això, ja als 3 anys la dificultat és evident i podria comportar canvis a l’escola i frustració en els pares i en el nen.

Escoltar, entès com l’habilitat d’afinar l’oïda, depèn de l’atenció auditiva de cada persona. Quan aquesta habilitat no es desenvolupa correctament, existeix una pèrdua de l’habilitat d’aïllar un missatge auditiu del soroll ambient i atribuir-li un significat.

Aquesta situació afecta a l’habilitat del nen per parar atenció quan rep les instruccions dels pares o del professor, per a recordar el que se li ha dit, o simplement per a entendre a la perfecció el missatge que se li transmet.

L’enorme capacitat dels bebès per a aprendre sí que pot rebre “una empempta” gràcies als coneguts beneficis de la música i al mètode Tomatis® per a bebès.

El mètode Tomatis® actua sobre la plasticitat dels circuits neuronals involucrats en el desxiframent i l’anàlisi dels sons, així com en les funcions de motricitat, equilibri i coordinació

Tant aviat com als jardins d’infància o guarderies els nens comencen a mostrar indicis de certa dificultat, generalment s’intenta resoldre la dificultat amb tutories o pensant que és qüestió de maduresa i que eventualment el nen superarà la dificultat. No obstant això, ja als 3 anys la dificultat és evident i podria comportar canvis a l’escola i frustració en els pares i en el nen.

Escoltar, entès com l’habilitat d’afinar l’oïda, depèn de l’atenció auditiva de cada persona. Quan aquesta habilitat no es desenvolupa correctament, existeix una pèrdua de l’habilitat d’aïllar un missatge auditiu del soroll ambient i atribuir-li un significat.

Aquesta situació afecta a l’habilitat del nen per parar atenció quan rep les instruccions dels pares o del professor, per a recordar el que se li ha dit, o simplement per a entendre a la perfecció el missatge que se li transmet.

L’enorme capacitat dels bebès per a aprendre sí que pot rebre “una empempta” gràcies als coneguts beneficis de la música i al mètode Tomatis® per a bebès.

El mètode Tomatis® actua sobre la plasticitat dels circuits neuronals involucrats en el desxiframent i l’anàlisi dels sons, així com en les funcions de motricitat, equilibri i coordinació

Com detectar dificultats en l’aprenentatge derivats d’una mala escolta?

Hi ha una sèrie d’indicadors sobre possibles dificultats en l’aprenentatge derivats d’una mala escolta en aquesta edat fins als 3 anys:

  • Comencen a parlar més tard que la mitjana

  • Dificultad en aprender canciones infantiles

  • Dificultat a comprendre i seguir instruccions

  • Pobre desenvolupament del vocabulari i dificultat a expressar-se

  • Dificultat en l’articulació de les paraules

  • Dificultat amb les paraules que rimen

  • Dificultat per a repetir el que se li ha dit

  • Dificultat amb els conceptes espacials (damunt, sota, esquerra, etc.)

  • Dificultats motores i de coordinació

Beneficis del Mètode Tomatis® per bebès

El Mètode Tomatis® pot ajudar els nens a desenvolupar estratègies compensadores per a afrontar i controlar les seves dificultats d’aprenentatge i els seus desordres en el llenguatge. El Mètode Tomatis® no elimina aquests problemes però sí ajuda a qui els pateix a afrontar-los millor i a superar-los de forma efectiva.

Per a aprendre a parlar, escoltar, llegir i escriure és necessari saber discriminar i analitzar els sons que ens arriben, per la qual cosa el correcte funcionament de l’oïda és imprescindible. Aquesta és la base per a qualsevol aprenentatge: quant millor entrenat tinguin els nens el sentit auditiu, més facilitats tindran a l’hora de fer aquestes tasques. Gràcies al Mètode Tomatis® també es nodreix la capacitat de pensar, de crear i de relaxar-se, condicions necessàries per al desenvolupament i creixement personal.

Una bona escolta pot canviar-te la vida. La teva oïda no serveix únicament per a escoltar: estimula el teu cervell i determina el teu equilibri.

Una bona escolta és primordial per a afavorir el desenvolupament personal, el benestar i la salut.

DEMANA LA TEVA VISITA

Demana la teva visita i prova el Mètode Tomatis® pel teu bebè

Si desitja beneficiar-se dels efectes del Mètode Tomatis®, si us plau enviï les seves preguntes per a poder ajudar-lo i concretar una visita amb la consultora Tomatis®.