Mètode Tomatis per a nens amb dificultats d’aprenentatge a Barcelona, Tarragona, Granollers i Sitges2019-07-30T17:12:00+02:00

Mètode Tomatis® per a nens amb dificultats d’aprenentatge

Reeduquem l’oïda per a potenciar l’aprenentatge.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ
Mètode Tomatis per a nens amb dificultats d'aprenentatge

NENS AMB MÉS DE 4 ANYS AMB DIFICULTATS EN L’APRENENTATGE

El Mètode Tomatis® intenta educar l’escolta per a una percepció, interpretació i comunicació amb el món extern el més correcta possible.

Escoltar, entès com l’habilitat d’afinar l’oïda, depèn de l’atenció auditiva de cada persona. Quan aquesta habilitat no es desenvolupa correctament, existeix una pèrdua de l’habilitat d’aïllar un missatge auditiu del soroll ambient i atribuir-li un significat.

Aquesta situació afecta a l’habilitat del nen per a parar atenció quan rep les instruccions dels pares o del professor, per a recordar el que se li ha dit, o simplement per a entendre a la perfecció el missatge que se li transmet.

Una bona escolta també està involucrada en el procés de llegir, ja que són els sons que donen significats a les lletres. Una escolta deficient tindrà, segurament, un gran impacte en l’habilitat d’aprenentatge dels nens.

QUÈ SON LES DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE?

Les dificultats d’aprenentatge són molt comunes i és la raó principal del fracàs escolar. S’estima que 1 de cada 10 estudiants té dificultats d’aprenentatge, els quals els mantenen ressagats en comparar-los amb el seu grup i a necessitar ajudes especials.

Hi ha un ampli ventall de dificultats de l’aprenentatge que, a partir dels 4 anys, molts nens les pateixen. No són causa d’una falta d’intel·ligència, ni de circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, ni d’un problema psicoafectiu. És un desordre neurològic que afecta a l’habilitat del cervell per a rebre, processar, analitzar, emmagatzemar i respondre a la informació o estímul enviat.

Un dels factors importants en el desenvolupament de les dificultats d’aprenentatge és la falta de consciència dels gestos correctes, ja siguin articulatoris o físics. Això implica una alteració en la memòria a curt termini, que és considerada un requisit previ per a un procés d’aprenentatge normal. Aquestes dificultats inclouen la dislèxia (en referència a la lectura), la disortografia (en relació als sons amb les lletres escrites) i la dispràxia (l’ús i la coordinació dels gestos apresos). A part d’aquestes dificultats, també hi ha la dispasia (per a llenguatge oral) i la discalculina (referent a les funcions matemàtiques i els números).

Escoltar, entès com l’habilitat d’afinar l’oïda, depèn de l’atenció auditiva de cada persona. Quan aquesta habilitat no es desenvolupa correctament, existeix una pèrdua de l’habilitat d’aïllar un missatge auditiu del soroll ambient i atribuir-li un significat.

Aquesta situació afecta a l’habilitat del nen per a parar atenció quan rep les instruccions dels pares o del professor, per a recordar el que se li ha dit, o simplement per a entendre a la perfecció el missatge que se li transmet.

Una bona escolta també està involucrada en el procés de llegir, ja que són els sons que donen significats a les lletres. Una escolta deficient tindrà, segurament, un gran impacte en l’habilitat d’aprenentatge dels nens.

QUÈ SON LES DIFICULTATS DE L'APRENENTATGE?

Les dificultats d’aprenentatge són molt comunes i és la raó principal del fracàs escolar. S’estima que 1 de cada 10 estudiants té dificultats d’aprenentatge, els quals els mantenen ressagats en comparar-los amb el seu grup i a necessitar ajudes especials.

Hi ha un ampli ventall de dificultats de l’aprenentatge que, a partir dels 4 anys, molts nens les pateixen. No són causa d’una falta d’intel·ligència, ni de circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, ni d’un problema psicoafectiu. És un desordre neurològic que afecta a l’habilitat del cervell per a rebre, processar, analitzar, emmagatzemar i respondre a la informació o estímul enviat.

Un dels factors importants en el desenvolupament de les dificultats d’aprenentatge és la falta de consciència dels gestos correctes, ja siguin articulatoris o físics. Això implica una alteració en la memòria a curt termini, que és considerada un requisit previ per a un procés d’aprenentatge normal. Aquestes dificultats inclouen la dislèxia (en referència a la lectura), la disortografia (en relació als sons amb les lletres escrites) i la dispràxia (l’ús i la coordinació dels gestos apresos). A part d’aquestes dificultats, també hi ha la dispasia (per a llenguatge oral) i la discalculina (referent a les funcions matemàtiques i els números).

Com detectar dificultats en l’aprenentatge derivats d’una mala escolta?

Hi ha una sèrie d’indicadors sobre possibles dificultats en l’aprenentatge derivats d’una mala escolta en nens a partir de 4 anys:

 • Dificultat a comprendre i seguir instruccions

 • Pobre desenvolupament del vocabulari i dificultat a expressar-se

 • Dificultat en l’articulació de les paraules

 • Dificultat amb els conceptes espacials (damunt, sota, esquerra, etc.)

 • Dificultat a mantenir-se en un tema en narrar-lo

 • Dificultats motores i de coordinació

 • Dificultat per a aprendre abecedari, números o dies de la setmana

 • Baja tolerancia a la frustración

 • Dificultat de copiar

 • Dificultat amb l’ordre de números i lletres

 • Dificultat a corregir els seus errors

 • Errors freqüents en escriptura

 • Dificultat amb fer i mantenir amics

 • Tendència a la impulsivitat

 • Poca motivació a l’escola

 • Dificultat a comprendre i seguir instruccions

 • Pobre desenvolupament del vocabulari i dificultat a expressar-se

 • Dificultat en l’articulació de les paraules

 • Dificultat amb els conceptes espacials (damunt, sota, esquerra, etc.)

 • Dificultat a mantenir-se en un tema en narrar-lo

 • Dificultats motores i de coordinació

 • Dificultat per a aprendre abecedari, números o dies de la setmana

 • Baja tolerancia a la frustración

 • Dificultat de copiar

 • Dificultat amb l’ordre de números i lletres

 • Dificultat a corregir els seus errors

 • Errors freqüents en escriptura

 • Dificultat amb fer i mantenir amics

 • Tendència a la impulsivitat

 • Poca motivació a l’escola

També actua en:

 • Trastorns de l’atenció: TDA, TDHA

 • Benestar emocional: Dificultats i/o trastorns afectius i emocionals, motivació, estrès i ansietat

Beneficis del Mètode Tomatis® per als nens amb dificultats d’aprenentatge

Després del programa del Mètode Tomatis® poden notar-se millores a diferents nivells:

 • Millor atenció, comprensió d’instruccions i memòria

 • Millor focalització en la tasca, menys distraccions i menor fatiga

 • Millor habilitat de comunicació oral i més interès a parlar

 • Major participació en el dia a dia

 • Lectura més fluida

 • Major confiança en un mateix

 • Millor coordinació i motricitat

 • Més energia

El Mètode Tomatis® actua sobre la plasticitat dels circuits neuronals involucrats en el desxiframent i l’anàlisi dels sons, així com en les funcions de motricitat, equilibri i coordinació. Com a tal, el Mètode Tomatis® pot ajudar els nens a desenvolupar estratègies compensadores per a afrontar i controlar les seves dificultats d’aprenentatge i els seus desordres en el llenguatge. El Mètode Tomatis® no elimina aquests problemes però sí ajuda a qui els pateix a afrontar-los millor i a superar-los de forma efectiva.

Una bona escolta pot canviar-te la vida. La teva oïda no serveix únicament per a escoltar: estimula el teu cervell i determina el teu equilibri personal. Una bona escolta és primordial per a afavorir el desenvolupament personal, el benestar i la salut.

DEMANA AJUDA

Demana la teva visita per a provar el Mètode Tomatis® i optimitza el rendiment acadèmic

Si desitja beneficiar-se dels efectes del Mètode Tomatis®, si us plau enviï les seves preguntes per a poder ajudar-lo i concretar una visita amb la consultora Tomatis®.