Què és el Mètode Tomatis?2019-07-29T11:25:14+02:00

Què és el Mètode Tomatis®?

Una bona escolta pot canviar la teva vida. Treballem el bucle fonoauditiu i la neuroestimulació sensorial amb el Mètode Tomatis®.

DEMANA MÉS INFORMACIÓ
Mètode Tomatis

EL MÈTODE TOMATIS® VA SER DEMOSTRAT EL 1950

L’oïda serveix per alguna cosa més que per sentir-hi.

El Mètode Tomatís® rehabilita l’escolta a través d’una estimulació auditiva neurosensorial amb música tractada en un reproductor que anomenem oïda electrònica. Es reeduquen els músculs de l’oïda mitjana, es restitueixen les freqüències perdudes i es restableix el bon funcionament del sistema nerviós. D’aquesta manera, recuperem la capacitat d’escolta i podem tornar a aportar energia al cervell. A través de l’escolta rebem el 80% d’energia que necessita el cervell. El Mètode Tomatís® actua també sobre la motricitat, l’equilibri, la coordinació, la comunicació, el llenguatge i la part emocional.

El Mètode Tomatís® pot ajudar a nens i nenes, així com a adults, a desenvolupar estratègies compensadores per a afrontar i controlar els seus problemes d’aprenentatge i els seus desordres en el llenguatge. El Mètode Tomatís® és recomanat per a tractar trastorns afectius i emocionals per la seva acció sobre el sistema límbic.

Mètode Tomatis

La teva oïda no serveix únicament per a escoltar: estimula el teu cervell i determina el teu equilibri emocional. Una bona escolta és primordial per a afavorir el desenvolupament personal, el benestar i la salut.

La teva oïda no serveix únicament per a escoltar: estimula el teu cervell i determina el teu equilibri emocional. Una bona escolta és primordial per a afavorir el desenvolupament personal, el benestar i la salut.

Mètode Tomatis

LES FASES DEL MÈTODE TOMATIS®

El Mètode Tomatis® ha de realitzar-se de forma regular, repetida i combinada amb els descansos perquè s’assimili correctament.

La ciència del Mètode Tomatis®

El Dr. Alfred Tomatis, otorrinolaringòleg i foniatre francès, va impulsar el camp de la teràpia de sons i l’estimulació auditiva. El 1960 el Dr. Tomatis va diferenciar les accions de sentir i escoltar i va remarcar les interconnexions de l’oïda, el cervell i el cos mitjançant un estudi. Sentir-hi com a funció de l’oïda és la recepció passiva del so, mentre que escoltar com a funció del cervell és la participació activa del que un sent. Es pot tenir una bona oïda, però escoltar pèssimament. L’oïda juga un paper únic i fonamental en el nostre dia a dia i si la informació sensorial transmesa per l’oïda és malinterpretada pel cervell, afecta la funció de l’escolta. Una varietat de problemes ve associada amb la disfuncionalitat de l’escolta, tals com interpretar certs sons durant converses com a agressius, falta de comprensió, trastorns afectius i emocionals, trastorns de l’atenció i la comunicació i efectes negatius en el desenvolupament personal i el benestar.

La tecnologia del Mètode Tomatis®

El sistema utilitzat en el Mètode Tomatis® es basa en el filtrat electrònic. El filtrat funciona sobre la base del principi del contrast perceptiu de la música, que provoca que el cervell funcioni d’una determinada manera, desencadenant l’atenció auditiva. Aquest procés habilita a una persona a recuperar l’ús o fins i tot millorar les estratègies auditives usades pel cervell quan l’escolta no està pertorbada. El Mètode Tomatis® reprodueix música especialment processada i preseleccionada per a estimular el sistema d’integració auditiu. Mitjançant la reproducció del filtrat electrònic, aquesta estimulació assegura la integració perfecta de la informació acústica i ajuda al cervell a rebre, seleccionar i processar millor aquesta informació.

A més, els auriculars també estan equipats amb la tecnologia de conducció òssia. La conducció òssia envia el so al cervell a través de vibració, abans que l’oïda el rebi a través dels auriculars. Gràcies a aquest sistema, el cervell és capaç d’anticipar-se al so i, així, analitzar-lo. Després de les sessions d’escolta, el cervell serà capaç de replicar el treball fet amb l’ajuda del programa d’estimulació auditiu neurosensorial.

Mètode Tomatis

QUÈ MILLORA EL MÈTODE TOMATIS®?

El Mètode Tomatis® és una eina complementària per a nombroses intervencions terapèutiques o pedagògiques.

Si bé ens adonem de la importància de moure’ns per a mantenir el cos, no sempre ens adonem de la importància que representa també ocupar-se del nostre cervell. Quan l’estimulem enviant-li missatges sensorials, ens dinamitza i ens relaxa. Com que l’oïda és el canal de pas més important dels missatges sensorials del cos humà, comprenem sense dificultat el seu paper. Aquesta estimulació pot ser deficient quan el cervell desencadena un mecanisme d’inhibició o protecció. Aquest mecanisme pot produir-se després d’un esdeveniment puntual traumatitzant anomenat xoc emocional. El cervell tendeix també a protegir-se progressivament quan l’entorn l’agredeix. Pot ser el cas de persones enfrontades a una reorganització del ritme de vida, a l’augment de responsabilitats, a la pèrdua de referències, a la pressió social…

El Mètode Tomatis® actua sobre el sistema límbic (part mitjana del cervell) al qual el sistema auditiu està connectat. Aquesta part és, entre altres coses, responsable dels mecanismes de l’emoció i incideix sobre la memòria i l’aprenentatge. D’altra banda, l’òrgan de l’oïda mitjana anomenada còclea té el paper de càrrega cortical. Així, per la seva acció sobre el sistema límbic i el còrtex prefrontal, el Mètode Tomatis® intervindrà en la regulació dels trastorns emocionals en relació amb l’ansietat i les conseqüències que d’ella es deriven. A més, tindrà una acció eficaç en la regulació de l’estrès.

Els efectes produïts pel Mètode Tomatis® en la càrrega cortical van des d’una major motivació en les activitats quotidianes a una major facilitat i capacitat de treball, menor susceptibilitat a la fatiga, crear consciència de sentir-se dinàmic i amb major vitalitat, millora de l’atenció i la concentració i millor memòria.

L’atenció és la capacitat de seleccionar i mantenir en la consciència un esdeveniment exterior o un pensament. Correspon a un estat general d’alerta i de vigilància que permet al sistema nerviós ser receptiu a qualsevol tipus d’informació que arribi. Els trastorns afecten nens o adults que no poden mantenir-se concentrats durant períodes llargs en una tasca que cal dur a terme, fins i tot si aquesta exigeix poc esforç intel·lectual i té un caràcter rutinari o familiar (per exemple, revisar o copiar).

Una modalitat particular de l’atenció és la capacitat de poder compartir la seva atenció entre diverses fonts d’informació o tasques a efectuar. Aquesta modalitat atencional, molt costosa a nivell cognitiu, constitueix, quan presenta insuficiències, una font de dificultat i un patiment considerable per a la persona. Qualsevol distorsió de l’escolta massa arrelada comporta la pèrdua de l’atenció i, fins i tot, del desig d’escoltar, la qual cosa al seu torn generarà una disminució del desig de comunicar, ja sigui per resignació o per falta de confiança, conseqüència de les dificultats per a poder fer-ho eficaçment.

A més de la seva acció general d’estimulació cerebral (el que anomenem càrrega cortical), el Mètode Tomatis® pot tenir una acció molt positiva en l’atenció selectiva. En efecte, el Mètode Tomatis® es basa en una bàscula electrònica que provoca un contrast sonor destinat a sorprendre constantment el cervell per a mantenir-lo en alerta. L’objectiu del Mètode Tomatis® és ajudar-lo a desenvolupar mecanismes automàtics de detecció del canvi, la qual cosa té com a conseqüència el reforç de l’atenció selectiva i, per tant, una millora de la comunicació.

Per a poder desenvolupar tot el seu potencial, l’ésser humà precisa d’una interacció i d’un diàleg entre totes les seves consciències: la consciència corporal o física, la consciència mental i la consciència emocional. La perduda de l’eix de connexió entre les consciències, porta a l’ésser humà a un estat d’estrès, d’inquietud i de nerviosisme.

El nivell intel·lectual i el nivell de comunicació es veuen afectats per la pèrdua del jo profund, la qual cosa desemboca en el procés d’inseguretat i d’ansietat que deriva, habitualment, cap a trastorns funcionals a nivell físic, o a problemes de salut més importants a causa de la progressiva afectació dels sistemes endocrí i immunitari.

El Mètode Tomatis® permet una estimulació neurosensorial auditiva per a obrir aquest important canal de percepció i assegurar la correcta integració del missatge, així com restaurar el veritable bucle neurofuncional auditiu, bàsic per a una correcta comunicació.

En la projecció neuronal auditiva trobem la funció vestibular, que estarà relacionada amb la consciència física o corporal, la funció del llenguatge i la lògica i la percepció emocional, que formarán part de la consciència mental i la consciència emocional. Amb l’estimulació neurosensorial auditiva optimitzarem el nostre potencial físic i intel·lectual innat.

El Mètode Tomatis® permet establir un eix de connexió entre les diferents consciències de l’ésser humà. PENSAR, SENTIR I ACTUAR EN UNA SOLA DIRECCIÓ. A través de la millora de l’escolta, el Mètode Tomatis® permet establir una millor comunicació amb el jo veritable que tots posseïm i amb el món exterior. El que perceps, ho processes a nivell cerebral de forma correcta.

Mètode Tomatis

BENEFICIS DEL MÈTODE TOMATIS®

80 recerques i estudis clínics i científics donen validesa al Mètode Tomatis® amb resultats sòlids i fiables.

 • Millor atenció i concentració

 • Millor comprensió d’instruccions

 • Millorar i facilitar l’aprenentatge d’idiomes

 • Disminució d’ansietat i angoixa

 • Millor focalització en la tasca, menys distraccions i menor fatiga

 • Millor habilitat de comunicació oral i més interès a parlar

 • Major participació en el dia a dia, més motivació

 • Major facilitat i capacitat de treball

 • Millor qualitat del somni

 • Lectura més fluida i integració del text

 • Millor psicomotricitat i coordinació del moviment

 • Augment de la maduresa psicoemocional

 • Augment de l’energia física, mental i psicoemocional

 • Disminució de l’estrès

 • Millora en la memòria

 • Major confiança en un mateix

 • Millor atenció i concentració

 • Millor comprensió d’instruccions

 • Millorar i facilitar l’aprenentatge d’idiomes

 • Disminució d’ansietat i angoixa

 • Millor focalització en la tasca, menys distraccions i menor fatiga

 • Millor habilitat de comunicació oral i més interès a parlar

 • Major participació en el dia a dia, més motivació

 • Major facilitat i capacitat de treball

 • Millor qualitat del somni

 • Lectura més fluida i integració del text

 • Millor psicomotricitat i coordinació del moviment

 • Augment de la maduresa psicoemocional

 • Augment de l’energia física, mental i psicoemocional

 • Disminució de l’estrès

 • Millora en la memòria

 • Major confiança en un mateix

0
Pacients de Tomatis®
0
Anys d’història
0
Estudis científics
0
Centres a prop teu

Demana la teva visita per a provar el Mètode Tomatis® i millorar el teu benestar i salud

Si desitja beneficiar-se dels efectes del Mètode Tomatis®, si us plau enviï les seves preguntes per a poder ajudar-lo i concretar una visita amb la consultora Tomatis®.