Els beneficis del Mètode Tomatis per a altes capacitats

Ara que hem vist alguns dels beneficis del Mètode Tomatis, vull parlar-vos d’un cas més concret: el Mètode Tomatis per a altes capacitats. S’han pogut observar molts beneficis en treballar aquest mètode amb nens i nenes amb altes capacitats intel·lectuals, i en aquesta entrada repassarem els més importants. Però comencem pel principi.

¿Què són les altes capacitats?

Parlem d’altes capacitats quan una persona destaca sobre la mitjana de la població en un o diversos aspectes intel·lectuals. Si s’observa un nivell superior a la mitjana en tots els tipus d’intel·ligència, podríem estar davant un cas de superdotació.

Les altes capacitats es poden classificar en tipus de talents excepcionals, en funció de si un nen o nena té un rendiment superior a la mitjana en una sola habilitat intel·lectual o en diverses, ja estiguin relacionades entre si, o no.

Així doncs, el concepte d’altes capacitats engloba tant als talents com a la superdotació.

Un avantatge mal diagnosticat

En moltes ocasions, em trobo amb nens i nenes que vénen diagnosticats amb un trastorn per dèficit d’atenció (TDA o TDAH), i en fer-los el test d’escolta veiem que tenen una contractura muscular que els impedeix una de les funcions bàsiques de l’oïda. I aquí és on el Mètode Tomatis entra en escena!

L’escolta és fonamental per a una bona comprensió. I és que quan els músculs de l’oïda es troben tancats, escoltar pot resultar molt difícil i passem a sentir i escoltar a la vegada, de manera que no podem diferenciar el que sentim del que volem escoltar. Així, l’infant s’avorreix, molesta, es despista i desconnecta, i acaba amb un diagnòstic equivocat.

En realitzar el Mètode Tomatis, la contractura muscular va desapareixent, i es recupera la discriminació sonora, de manera que observem com millora l’atenció, la comprensió i l’aprenentatge, així com l’interès i la comunicació oral.

La millora emocional

Les persones amb aquestes capacitats intel·lectuals innates presenten certes característiques que comporten unes necessitats educatives especials. De no ser ateses, aquestes poden suposar un handicap important. Una d’aquestes característiques és una mala gestió emocional i social, lligada a la hipersensibilitat. Això pot comportar una sèrie de dificultats, com baixa autoestima, impulsivitat o frustració.

Mitjançant el Mètode Tomatis treballem la part emocional analitzant com s’escolten els sons aguts, els quals tenen una funció molt important anomenada dinamització cerebral. Després de fer la teràpia, s’observa com millora la maduresa psicoemocional, la confiança en un mateix i com es redueix l’estrès i l’ansietat.

Davant del dubte, pregunta’ns!

Les famílies tenen una gran importància en la detecció i avaluació dels casos d’altes capacitats, així que si tens alguna sospita o algun dubte, et recomano posar-te en contacte amb mi per a resoldre-les i poder analitzar el cas concret.

És essencial afavorir i potenciar el desenvolupament de les seves habilitats i qualitats de manera correcta, i això és precisament al que estem compromesos a treballar amb el Mètode Tomatis a Barcelona, Tarragona, Granollers i Sitges.

2020-01-23T20:32:30+02:00